Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO, wskazuję, co następuje.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Desiagnes Agnieszka Kamieniecka z siedzibą w Olsztynie, 10-693 przy ul. Bilitewskiego 11/5. Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem umowy organizacji ślubu i wesela.

 1. Przedstawicielem Administratora jest Agnieszka Kamieniecka, dostępna pod adresem e-mail: kontakt@desiagnes.pl
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  a) Przygotowania i wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem na podstawie art. 6. Ust 1. Lit b RODO,
  b) Realizacji przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6. Ust 1. Lit. C RODO,
  c) Zabezpieczeniem i dochodzeniem przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń w związku z umową zawartą z Administratorem na podstawie art. 6. Ust 1. Lit. F RODO.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do realizowanie i wykonywania umowy zawartej z Administratorem.
 4. Po zakończeniu  przetwarzania  danych  osobowych  w  pierwotnym  celu,  dane  będą przechowywane przez okres wynikający ze szczególnych przepisów prawa oraz konieczny i niezbędny dla dochodzenia roszczeń i ich przedawnienia, a po ich ustaniu lub zakończeniu zostaną one usunięte lub zarchiwizowane.
 5. Podanie danych jest wymogiem umownym i stanowi konieczny warunek zawarcia z Panią/Panem umowy oraz jej realizacji.
 6. Twoje dane  osobowe  mogą  być  przekazywane wyłącznie podwykonawcom oraz podmiotom publicznym upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji przetwarzania danych z naruszeniem przepisów prawa.